เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 8 สถานที่คลายล็อกผ่อนปรนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังไม่กำหนดวันเวลา

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ 8 สถานที่คลายล็อกผ่อนปรนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังไม่กำหนดวันเวลา

1.ร้านอาหาร (ไม่รวมในห้าง ในซุปเปอร์มาเก็ต) – ผู้บริการ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ต้องตรวจอุณหภูมิ พนักงานและลูกค้า จัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร สำหรับการนั่งรับประทาน งดบริการให้ลูกค้าประกอบอาหารในโต๊ะเอง เช่น ชาบู ปิ้งย่าง งดบริการบุฟเฟ่ต์ที่ลูกค้าตักเองหยิบเอง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้าน งดการเล่นดนตรีหรือแสดงสด ต้องมีฉากกั้นแผ่นใสอาหารข้าวแกง จัดให้มีจุดล้างมือแอลกฮอล์หน้าร้าน จัดให้บริการสุขาที่สะอาด ถ้าไม่สะอาดให้งดให้บริการ

การทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดโต๊ะด้วยน้ำยาทุกครั้งที่ลูกค้าใช้ 

ทำความสะอาดพื้นทางเดิน ลูกบิด ราวบันได อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เปิดปิดร้านอาหารเป็นช่วงเวลา เพื่อทำความสะอาดเป็นรอบ ๆ

ระบบเข้าแถวต้องเว้น 1.5 ต้องทำสัญลักษณ์จุดยืน และให้พนักงานควบคุมอย่างเคร่งครัด พนักงานในร้านต้องรวบผม ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ใส่เฟซชิลด์ เป็นต้น หากมีไข้ ให้ไปพบแพทย์ ควรทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร ไม่พูดคุยในลักษณะตะโกน

2.ตลาด และตลาดนัด จำกัดให้มีทางเข้าออกเฉพาะเพื่อจำกัดจำนวนคนให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ทำความสะอาดมือ ณ จุดเข้าและออก จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร เว้นระยะแผงขายให้มากกว่า 1.5 เมตร ทำความสะอาดตลาดด้วยน้ำยาที่ถูกต้อง ทำความสะสุขา และจุดที่มีการสัมผัสมาก ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา งดการเปิดบ้านลมม้าหมุน บ้านบอล อาหารปรุงสำเร็จ ให้จัดทำอุปกรณ์ครอบอาหาร ป้องกันการไอจามเข้าสู่อาหาร

3.ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ต้องให้บริการเฉพาะ ตัด สระ ไดร์ มีการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ขอให้ไม่มีพื้นที่นั่งคอยในร้าน เปิดเป็นรอบ แต่ละรอบไม่เกิน 2 ชั่วโมง พักทำความสะอาดไม่ต่ำกว่า 20 นาที ให้เจ้าของร้านทำตารางทำความสะอาดไว้เป็นหลักฐาน จัดเก้าอี้ตัดผมห่าง 1-2 เมตร

ทำความสะอาดอุปกรณ์ “ทุกอย่าง” ที่มีการใช้ร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยา หลังใช้ทุกครั้ง และให้บันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการทุกครั้ง เพื่อหาแหล่งที่มาได้หากเกิดการแพร่ระบาด

งดเว้นการตัดขนจมูก จับลูบใบหน้าผู้ใช้บริการ ระหว่างสระผม ผู้ใช้บริการต้องครอบหน้ากากกันสเปรย์ ป้องกันการไอจาม หากพนักงานมีไข้ ไอ น้ำมูก หอบ ให้พบแพทย์ทันที ห้ามพนักงานรับประทานอาหารภายในร้าน

4.โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล (ไม่รวมคลินิกลดน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม) มาตรการ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจะขอใช้มาตรการเดียวกับ สธ.จะแถลงอีกครั้งหนึ่ง

5.สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

 จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรในพื้นที่ส่วนกลาง จัดให้มีการเข้าออกทางเดียว บริการร้านในคลับเฮาส์ให้ปฏิบัติแบบเดียวกับสถานที่ตามข้อ 1 จัดให้มีจุดล้างมือ ล้างสบู่ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหวางการเล่น การแข่งขัน ทำความสะอาดพื้นที่ ห้องน้ำ จัดให้มีการบันทึกรายชื่อ ช่องทางติดต่อผู้ใช้บริการ กรณีมีการสอบสวนโรค ให้นัดคิวก่อนใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย แคดคี้อยู่ห่างจากผู้เล่น 1.5 เมตร และทำความสะอาดรถกอล์ฟ ห้ามพนักงานรวมกลุ่มกัน

6.สนามกีฬา – ให้เปิด 3 ประเภทก่อน สนามวิ่ง สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน ส่วนกีฬาใดจะอนุมัติเพิ่มให้รอฟังจาก ศบค. ส่วนมาตรการให้มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดทางเข้าออกทางเดียว จำกัดจำนวนผู้เล่นต่อคอร์ท ห้ามเล่นเป็นทีม ห้ามมีการแข่งขัน ให้จดวันที่ใช้บริการ และช่องติดต่อของผู้ใช้บริการ

7.สวนสาธารณะ – อนุโลมเปิด ให้มีจุดคัดกรอง มีแอลกอฮอล์ จำกัดพื้นที่เข้าออก ออกกำลังกายห้ามจัดกลุ่ม เช่น เต้นแอร์โรบิค รำมวยจีน ฟุตบอล งดเครื่องเล่นต่าง ๆ งดเว้นการจับกลุ่มนั่งคุย กินน้ำ รับประทานอาหาร จัดเวลาทำความสะอาดห้องน้ำ

8. ร้านตัดขนสุนัข – ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิ ให้นัดหมายก่อนใช้บริการเท่านั้น มีเวลาพักทำความสะอาดเหมือนร้านทำผม ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน บันทึกผู้ใช้บริการทุกราย ต้องซักประวัติของเจ้าของสัตว์ว่ามีการติดเชื้อโควิดมาก่อนหรือไม่

ที่แถลงในวันนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม รอวันที่ศบค.ผยแพร่ และจะเปิดวันตามมติของศบค.

ทั้งนี้มาตรการข้างต้นมีทั้งมาตรการบังคับ และมาตรการแนะนำ หากร้านขนาดเล็กใดไม่มีอุปกรณ์พร้อม เช่น เครื่องยิงวัดอุณหภูมิทางเขตจะช่วยจัดการ หรือหามาตรการเสริมให้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่ ลบ. 465 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 45/2474 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86,413 ไร่ 33 ตารางวา เดิมอยู่ในท้องที่ตำบลธรณี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และอยู่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก ปัจจุบันที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา กองทัพบกได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว บางส่วน ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 เพื่อมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง