บาคาร่าออนไลน์ นพ.ทวีศิลป์ยัน ไทยยังไม่มีมาตรการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

บาคาร่าออนไลน์ นพ.ทวีศิลป์ยัน ไทยยังไม่มีมาตรการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

นักท่องเที่ยว – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน เวลา 11.30 น. ณ บาคาร่าออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. ชี้แจงกรณีการขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ซึ่งอาจเกิดช่องว่างให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่ 1 – 2 พ.ค. 63 ได้นั้นว่า จึงขอความร่วมมือให้รอฟังรายละเอียดภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการประกาศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด สืบเนื่องจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและมั่วสุม ลดลง ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค. เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โฆษก ศบค. ยังชื่นชมจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงเกิดจากการทำงานของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม หลายประเทศผ่อนปรนมาตรการแล้วเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอก 2 ระลอก 3 ตามมา ดังนั้น การผ่อนปรนมาตรการจึงจำเป็นต้องดำเนินไปอย่างระมัดระวัง ซึ่ง นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบคอบ เน้นสุขภาพเป็นสำคัญ จึงจะตามด้วยมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ โดยจะชี้แจงประชาชนถึงรายละเอียดก่อนวันที่ 1 พ.ค. 63 ขอให้รอการรายงานจาก ศบค. ที่เดียวเท่านั้น

สำหรับการเปิดให้บริการร้านอาหารตามสั่งนั้น โฆษก ศบค. ย้ำให้ผู้ประกอบการมีมาตรการพื้นฐาน คือ กินอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการเว้นระยะห่างในสถานประกอบการด้วย สมาคมผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจลักษณะคล้ายกันได้มีการจัดเตรียมมาตรการในระยะแรกแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะปรับพฤติกรรมแบบ New Normal โดยเฉพาะผู้ใช้บริการจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมให้เข้ากับผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ควรจะมีการทดลองก่อนเพื่อให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการทำตามกติกา เช่น จีนที่ทดลองเปิดโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น โฆษก ศบค. ยังกล่าวว่า ช่วงระยะเวลาการผ่อนปรนมาตรการนั้นมีความสำคัญ ทุกคนต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก

โฆษก ศบค. ยังชี้แจงการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายบริเวณหน้าผากว่า เป็นส่วนที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าบริเวณข้อมือ เพราะเป็นกึ่งกลางร่างกาย อุณหภูมิจะคงที่ที่สุด หากเปลี่ยนไปวัดข้อมือ อาจพบว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้การตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้ได้น้อย เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อได้

โฆษก ศบค. กล่าวขอความร่วมมือจากประชาชน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม เว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยมาตรการให้ชะลอหรืองดการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับหรือแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง

โฆษก ศบค. ชี้แจงข่าวนักท่องเที่ยวชาวจีนจะขอเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นว่า เป็นไปได้ยากมาก เพราะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขยายคำสั่งการประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว มั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

ในตอนท้าย โฆษก ศบค. ยืนยันมาตรการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ต้องผ่านการคิดอย่างถี่ถ้วนและต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้คงตัวเลขหลักเดียวจนกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะลดน้อยลง ไทยรู้สู้โควิด ต้องพยายามปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกัน

ชัดแล้ว 8 สถานที่ผ่อนปรนในกทม. เช็กแนวทางการปฏิบัติ วันเปิดรอประกาศใช้วันเดียวกับแนวทางศบค.

8 สถานที่ผ่อนปรน – วันนี้ ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ได้แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยสาระสำคัญ  เกี่ยวกับแนวทาง 8 สถานทีที่จะอนุมัติผ่อนปรนมาตรการ หรือคลายล็อก 4 ประเด็น คือ

1.ปิดต่อ

2.ผ่อนปรน

3.ขออนุมัติหลักการผ่อนปรน

4.สุรา

ประกาศทั้ง 7 ฉบับจะลงวันที่ 30 เดือนนี้ ถ้ารอประชุมทีหลัง จะขาดช่วง คณะกรรมการโรคติดต่อ จึงได้ต่ออายุสถานที่ที่ทำการปิดต่อ สถานที่เสี่ยงสูง เช่น ผับ บาร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดถึงวันที่ 31 พ.ค.

มาตรการผ่อนปรน 8 สถานที่ คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการ ให้เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการ

ให้วันที่เปิด ให้เปิดตรงกับ สบค ประกาศ เพื่อเปิดให้พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อป้องกันคนแออัด จึงให้ ศบค เป็นผู้กำหนดวัน ซึ่งคาดว่าจะประกาศออกมาภายใน 2-3 วันนี้

สุรา ห้ามจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน ถ้ารัฐบาลมีมาตรการให้งดจำหน่ายเพิ่ม เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐบาล หากมีการยกเลิกทางกทม.จะประชุมทบทวนมาตรการอีกครั้ง

สถานที่คลายล็อก รายละเอียด 4 ช่องทาง เฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร บาคาร่าออนไลน์